EnglishDL.ir

EnglishDL.ir

مجموعه Easy English - شماره 2 ۰۳:۴۰
۲۱۱ بازدید ۸ ماه پیش
مجموعه Easy English - شماره 1 ۰۴:۵۶
۳۸۴ بازدید ۸ ماه پیش
آموزش زبان با استاد Stefanie - درس 4 ۰۴:۳۷
۲۸۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
آموزش زبان با استاد Stefanie - درس 3 ۰۵:۴۸
۱۳۷ بازدید ۱۱ ماه پیش
آموزش زبان با استاد Stefanie - درس 2 ۰۹:۴۷
۲۲۵ بازدید ۱۱ ماه پیش
آموزش زبان با استاد Stefanie - درس 1 ۰۷:۰۸
۵۰۱ بازدید ۱۱ ماه پیش
آموزش زبان انگلیسی با فیلم و سریال ۰۵:۰۶
آموزش آسان انگلیسی با شبکه جم - درس 4 ۲۱:۵۹
آموزش آسان انگلیسی با شبکه جم - درس 3 ۲۴:۰۸
آموزش آسان انگلیسی با شبکه جم - درس 2 ۱۸:۳۷
آموزش آسان انگلیسی با شبکه جم - درس 1 ۲۰:۰۰
درس 1279 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۱۶:۵۳
سخنرانی تد با زیرنویس فارسی TED Talks شماره 1 ۰۴:۱۷
درس 1278 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۱۳:۰۸
درس 1277 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۱۵:۴۸
جهان در ۲۰۵۰ به چه شکل خواهد بود؟ ۴۳:۴۳
۱,۰۱۴ بازدید ۲ سال پیش
درس 1276 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۱۲:۱۱
درس 1274 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۲۲:۲۶
درس 1273 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۱۰:۵۴
درس 1271 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۰۷:۰۱
درس 1270 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۰۸:۰۳
درس 1269 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۰۸:۱۹
درس 1268 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۰۶:۵۹
درس 1267 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۱۴:۳۸
درس 1266 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۰۷:۴۴
درس 1265 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۰۸:۲۱
درس 1264 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۱۴:۳۳
درس 1263 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۳۷:۳۵
درس 1262 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۱۰:۵۷
درس 1261 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۲۱:۴۲
درس 1259 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۱۰:۰۷
درس 1258 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۱۰:۰۸
درس 1257 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۰۷:۱۸
درس 1256 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۱۰:۱۹
درس 1255 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۱۷:۱۴
اخبار انگلیسی VOA با زیرنویس - قسمت 15 ۰۴:۰۱
درس 1254 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۱۵:۰۵
درس 1253 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۱۳:۲۸
درس 1252 - مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid ۱۵:۲۳