Skip to main content
♕♔ AaLi ♚♛

♕♔ AaLi ♚♛

راز باش ولی فاش نشدنی★تو قفس باش ولی رام نشدنی★حتی اگه دوست داری عکس همه باش★ولی قاب نشدنی★ماه باش★واسه شبات★راه باش★واسه پاهات★راننده باش★فرمونو دست خودت بگیرو دنده بده با گاز★دکتر باش★واسه دردات★مرحم باش★واسه زخمات★روشن باش★واسه فردات★تو خودتیو خودت اینو قبول کن از من★ اوستا کار پادو نمیشه★کسی خوشبختیو به تو کادو نمیده★بجنگ واسه چیزی که میخوای★بجنگ واسه چیزی که میخوای...