هماتیت گلد
هماتیت گلد

هماتیت گلد

سنگ متولدین آبان ماه ۰۰:۲۳
گردنبند طلا عروسی ۰۰:۱۵
ست کردن دستبند طلا ۰۰:۱۳
روش ست کردن گردنبند ۰۰:۳۱
خرید گردنبند ست ۰۰:۱۴
ست کردن طلا ۰۰:۱۶
۷ ماه پیش
نحوه ست کردن گوشواره ۰۰:۱۲