آقای مالیات
آقای مالیات

کانال تایید شده آقای مالیات

اقدامات مالیاتی کشورها در دوران کرونا ۰۳:۵۷
مالیات چی (قسمت هفدهم) ۳۲:۳۰
۷۹ بازدید ۱۲ ماه پیش
گپ و گفت مالیاتی بیدبرگ (قسمت دوم) ۰۲:۱۱
گزارش تصویری کارگاه مالیات بر ارث ۰۳:۴۹
جلسه ویژه رفع اشکال مالیاتی ۰۱:۰۹
۶۷ بازدید پارسال
معرفی طرح همیار مالیاتی ۰۱:۲۱
۵۷ بازدید پارسال
تیزر گپ و گفت مالیات ۰۳:۰۱
۶۱ بازدید پارسال
همایش مالیاتی برج میلاد ۰۲:۴۹
۷۴ بازدید پارسال
گوشه ای از سمینار دادرسی مالیاتی ۰۱:۴۵
اظهارنامه های انحلال شرکت ۰۱:۵۷
۱۰۲ بازدید پارسال
مالیات سرقفلی در قانون بودجه سال 95 ۰۲:۰۸
بند 5 بخشنامه 13530 ۰۲:۰۸
۸۵ بازدید پارسال
تیزر گپ و گفت مالیاتی استارتاپ ها ۰۲:۱۷
از من بپرس 13 ۲۲:۲۰
۱۱۴ بازدید پارسال
توصیه مالیاتی ۰۱:۴۶
۶۸ بازدید پارسال
مالیات چی (قسمت شانزدهم) ۰۶:۵۳
۷۲ بازدید پارسال
گپ و گفت مالیاتی آقای مالیات ۰۱:۰۰
تیزر گپ و گفت مالیاتی ۰۱:۰۰
۳۸ بازدید پارسال
مالیات چی ( قسمت پانزدهم ) ۲۶:۳۴
۳,۵۷۳ بازدید پارسال
تیزر معرفی اپلیکیشن مالیات یار ۰۰:۴۳
عاقبت فراریان مالیاتی ۰۱:۳۹
۲,۴۹۰ بازدید پارسال
از من بپرس ( قسمت دوازدهم ) ۱۱:۲۴
۱,۵۰۸ بازدید پارسال
مالیات چی قسمت چهاردهم ۲۱:۳۴
۱,۵۴۸ بازدید پارسال
نظر جناب آقای عباس عابدی ۰۳:۳۹
۵۸ بازدید پارسال
تیزر قسمت 14 برنامه مالیات چی ۰۱:۱۱
مالیات چی (قسمت دهم) ۰۶:۱۵
۱,۲۰۲ بازدید پارسال
از من بپرس (قسمت هشتم) ۲۸:۰۶
۱,۲۹۳ بازدید پارسال
مالیات چی (قسمت نهم) ۰۵:۵۹
۱۸۱ بازدید پارسال
از من بپرس ( قسمت هفتم ) ۰۵:۱۳
۲,۷۲۳ بازدید پارسال
قسمت هشتم " مالیات چی " ۰۶:۴۵
۱,۲۹۳ بازدید پارسال
قسمت ششم " از من بپرس " ۰۹:۱۹
۲,۱۲۷ بازدید پارسال
مالیات چی ( قسمت هفتم ) ۰۸:۰۲
۱,۵۶۰ بازدید پارسال
قسمت ششم " از من بپرس " ۰۹:۱۹
۳,۰۵۱ بازدید پارسال
مالیات چی ( قسمت ششم ) ۰۸:۰۲
۱,۳۱۴ بازدید پارسال