ویدلرن

ویدلرن

مهندسی ژنتیک ؛ تکنیک CRISPR ۱۶:۰۴
۳,۱۵۳ بازدید پارسال
ما چه هستیم؟ ۰۶:۲۷
۵۹۲ بازدید پارسال
ماده چیست؟ ۰۵:۳۴
۳۵۹ بازدید پارسال
نور چیست؟ ۰۴:۳۹
۸۳ بازدید پارسال
انرژی هسته ای ۰۵:۱۷
۷۰ بازدید پارسال
اتم ها چقدر کوچک اند؟ ۰۴:۵۷
۱۴۲ بازدید پارسال
راه تشخیص شایعات ۰۲:۰۳
۳,۶۵۰ بازدید پارسال
حیات چیست؟ ۰۵:۵۶
۲۳۲ بازدید پارسال
ستاره های نوترونی ۰۵:۱۰
۱۳۹ بازدید پارسال
نظریه مهبانگ ؛ آغاز هستی ۰۵:۵۴
۲۴۹ بازدید پارسال
مفهوم زمان ، گذشته و آینده ۰۷:۱۰
۱۲۴ بازدید پارسال
فرگشت (تکامل) چطور کار می کند؟ ۱۱:۴۸
آموزش انگلیسی اجزای خانه برای کودکان ۰۵:۵۶
طرز تهیه لازانیا ۰۶:۱۳
۵۰۱ بازدید پارسال
آموزش کار با دیستو سه بعدی لایکا 3D Disto ۱۸:۲۴
آموزش نام انگلیسی حیوانات برای کودکان ۰۶:۲۱
API چیست؟ ۰۳:۲۵
۸۵ بازدید پارسال