Skip to main content
زیبایی سلامتی شریف

زیبایی سلامتی شریف

⚫️ مجری اقتصاد سبز: سیستم مدیریت هوشمند توزیع کالا و خدمات ⚫️ حامی اقتصاد و سلامت خانواده با بیش از 200 نوع محصول یونیک، اقتصادی و سبز در حوزه صنعت آرایشی، بهداشتی و مکمل غذایی ⚫️ نماینده رسمی گروه صنعتی پلیمر بوشهر با بیش از 30 شرکت زیر مجموعه، 24 واحد تولیدی و 4000 کارگر ایرانی ⚫️ مدت 35 سال هست که به خانواده ها کمک کرده ایم هزینه های تأمین سبد مصرفی و درمانی شان را کمتر کنند، در واقع کسانی طرفدار محصولات ما هستند که می خواهند هم از سلامت خانواده شان حمایت نمایند و هم از جیب خودشان!