وبگاه عبدالرضا سلجوقی نژاد
وبگاه عبدالرضا سلجوقی نژاد

وبگاه عبدالرضا سلجوقی نژاد

توضیحات

معرفی آثار ویدئویی و صوتی آقای عبدالرضا سلجوقی نژاد مدرس و نوازنده ممتاز سازهای بادی و چوبی ترومپت و نی در ایران ارتباط با عبدالرضا سلجوقی نژاد: ۰۹۱۳۷۴۶۲۸۰۳ Introducing written and audio and visual works of Abdolreza Seljouki Nejad Modarres and a prominent musician on trumpet and wooden reed metal wind instruments in Iran Contact with Mr. Abdolreza Seljukinejad: ۰۹۱۳۷۴۶۲۸۰۳

اطلاعات کانال

  • تاریخ ایجاد کانال ۲۱ آبان ۱۳۹۸