Skip to main content
موسسه حقوقی  آسایش گستران

موسسه حقوقی آسایش گستران

گروه وکلای آسایش گستران با در اختیار داشتن کادری گسترده از وکلای پایه یک و قضات بازنشسته و اساتید دانشگاهی در سراسر ایران و کشورهای زیادی میتوانند تامین کننده آسایش حقوقی شما هموطنان ارجمند باشند . هسته مرکزی حقوقی موسسه آسایش گستران در سه کمیسیون حقوقی ، کیفری و خانواده انجام وظیفه مینمایند ، به نحوی که پرونده های ارجاعی ، در کمیسیون مریوطه مطرح و پس از تعیین استراتژی ، توسط وکلای مربوطه پیگیری میشود و در تمام مراحل قضایی پرونده توسط مسئولین کمیسیون بر حسن جریان امور نظارت میشود .

تقسیم ارث
02:21
تقسیم ارث
۵ ماه پیش