فلامک ماشین

فلامک ماشین

کاربرد اسکرابر در آشپزخانه های صنعتی ۰۰:۳۶
جمع آوری مواد پودری  با مکنده صنعتی ۰۰:۴۰
واتر جت فوق فشار قوی صنعتی ۰۰:۵۰
۴۹ بازدید ۲۱ روز پیش
ضد عفونی مدارس با دستگاه اسکرابر ۰۰:۳۷
۴۴ بازدید ۲۱ روز پیش
جرم زدایی از سطوح  با فشار آب ۰۰:۴۶
۴۴ بازدید ۱ ماه پیش
کاربرد زمینشوی صنعتی در سازمان ها ۰۰:۴۵
شستشوی بدنه هواپیما ۰۰:۵۰
۵۶ بازدید ۱ ماه پیش
نظافت کف فرودگاهها و آشیانه های پرواز ۰۰:۳۸
دستگاه نظافت پله برقی شرکت فلامک ماشین ۰۰:۴۵
عملکرد دستگاه اسکرابر دستی فلامک ماشن ۰۰:۳۷
اسکرابر سرنشین دار مدل  CT80 ۰۱:۲۹
۲۴ بازدید ۱۰ ماه پیش
جاروی صنعتی, زمین شوی ۰۰:۵۶
۷۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
CT 110 BT 70.85 -  مجتمع تجاری اپال ۰۰:۳۳
۶۶ بازدید ۱۱ ماه پیش
اسکرابر(زمین شور) ct30 c45 ۰۰:۳۹
۵۷ بازدید ۱۱ ماه پیش
جاروبرقی صنعتی-مکنده صنعتی-نظافت صنعتی ۰۱:۰۴
جاروبرقی صنعتی-مکنده صنعتی-نظافت صنعتی ۰۱:۰۴
جاروبرقی صنعتی-مکنده صنعتی-نظافت صنعتی ۰۱:۰۴