Skip to main content
سجاد

سجاد

ما با عشق و انتظـــــــــار..... تا باز آیـــــد آن سوار......در دســتانش ذوالفـقـــــار....بقیـــــه الله خـــــورشید فردا بیــــــــا.....آرام دل ها بیـــــــا....فرزند زهرا بیـــــــآ....یا حجت الله