Imandaneshrad

Imandaneshrad

یک راهکار برای بالا بردن انگیزه ۰۰:۵۶
۲۷ بازدید ۲۲ ساعت پیش
نا امید هستم ۰۰:۵۴
۲۵ بازدید ۲ روز پیش
مقایسه مردن دو حالت داره ۰۰:۵۹
۱۹ بازدید ۶ روز پیش
با این روش سه مرحله ای  استرس خود را کاهش دهید ۱۰:۳۶
افزایش اعتماد به نفس با یک تکنیک ۰۵:۳۰
۱۴۷ بازدید ۱۳ روز پیش
اگر موفقیت سختی نداشت ۰۲:۴۳
۳۸ بازدید ۱۵ روز پیش
دیگه نمیخوام ادامه بدم ۰۵:۵۶
۳۸ بازدید ۱۸ روز پیش
موفقیت میتونه تو لحظه باشه ۰۰:۵۸
۴۶ بازدید ۲۰ روز پیش
ترس از شکست ۰۰:۵۹
۵۰ بازدید ۲۳ روز پیش
احساس گناه میکنم چیکار کنم؟ ۰۷:۱۹
۴۳ بازدید ۲۶ روز پیش
ما تلاش بد نداریم ۰۱:۰۰
۴۰ بازدید ۲۹ روز پیش
دو دلیل اصلی که شما خودتو دوست نداری ۰۴:۳۳
۱۰,۷۶۲ بازدید ۱ ماه پیش
خودمو باور ندارم ۰۷:۰۷
۸,۰۱۰ بازدید ۱ ماه پیش
سخنی با شما ۱۰:۲۶
۴۷ بازدید ۱ ماه پیش
چجوری بگم دوسش دارم؟ ۰۶:۱۵
۱۱۵ بازدید ۱ ماه پیش
اشتباهات میلیون تومنی ۰۶:۳۰
۳,۳۸۴ بازدید ۱ ماه پیش
انسانهایی که رویا ندان هیچ چیز ندارن ۰۳:۲۵
چهار اشتباه رایج یک فروشنده ۰۶:۲۰
۵,۸۵۰ بازدید ۱ ماه پیش
ترس از رد شدن ۰۵:۱۵
۸۱ بازدید ۲ ماه پیش
چگونه سر صحبت را باز کنیم؟ ۰۷:۰۷
۸,۴۵۸ بازدید ۲ ماه پیش
سه تکنیک برای خرید ۰۷:۱۲
۳۰۴ بازدید ۲ ماه پیش
سه تکنیک برای فروش ۰۶:۰۰
۳,۸۸۱ بازدید ۲ ماه پیش
نیمه پر یا خالی لیوان؟ ۰۰:۵۷
۴۷ بازدید ۳ ماه پیش
چهار راهکار برای پیدا کدن علاقه ۰۶:۳۱
۱۹۳ بازدید ۳ ماه پیش
پنج نکته طلایی ۰۵:۲۰
۱۳۷ بازدید ۳ ماه پیش
شش نشانه قوی بودن ۰۶:۳۸
۱۵۶ بازدید ۳ ماه پیش
یک راهکار آسان برای افزایش اعتماد به نفس ۰۸:۰۸
پنج کاری که آدم های باهوش انجام نمیدن ۰۶:۳۳
ویدیوی انگیزشی یکبار دیگه امتحان میکنم ۰۲:۴۸
اعتماد به نفس سطح پیشرفته ۰۶:۳۷
۱,۲۵۵ بازدید ۴ ماه پیش
میدونم ولی باز هم انجام نمیدم ۰۶:۳۸
۲,۷۴۷ بازدید ۴ ماه پیش
کی میخوای از توانایی هات استفاده کنی؟ ۰۲:۵۳
انجام دادن این کارها رو متوقف کنید ۰۷:۰۷
۲,۷۷۲ بازدید ۴ ماه پیش
به این پنج دسته آدم اعتماد نکنید ۰۶:۳۱
۲,۹۶۶ بازدید ۴ ماه پیش
تغییر دادن افکار ۰۴:۲۱
۲۱۶ بازدید ۴ ماه پیش
چهار نشانه ضعف اعتماد به نفس ۰۶:۲۷
۵,۹۷۷ بازدید ۴ ماه پیش
واسه خواستت شکست بخور ۰۲:۳۹
۹۲ بازدید ۴ ماه پیش
زرنگ مانند هرکول پوآرو ۰۸:۱۴
۲۶۸ بازدید ۴ ماه پیش
و این موقعیت ها ساکت باشید ۰۷:۰۱
۴۵۸ بازدید ۵ ماه پیش
یک راهکار ساده برای مدیریت استرس ۰۵:۴۷
ویدیوی انگیزشی به اسم: ترس و احساسات ۰۳:۳۰
ویدیوی احساسی انگیزشی به اسم زمان ۰۳:۵۳
به اون روز فکر کنید ۰۳:۲۰
۱۰۰ بازدید ۸ ماه پیش
خودتو دوست داشته باش ۰۲:۲۶
۸۶ بازدید ۸ ماه پیش
ترس را احساس کن ولی بازهم انجامش بده ۰۲:۵۲
ویدیوی انگیزشی به اسم: دوباره بلند شو ۰۲:۵۱
آخه چجوری ۰۲:۳۷
۱۲۶ بازدید ۹ ماه پیش
ویدیوی انگیزشی فارسی: از چی میترسی؟ ۰۳:۱۶
شکست ۰۲:۵۸
۷۳ بازدید ۹ ماه پیش