متحدپرچ

متحدپرچ

نحوه رزوه زنی CNC ۰۰:۵۲
دستگاه یخ ساز جالب ۰۰:۱۸
جوشکاری اصطکاکی ۰۰:۵۱
شاهکار هنری با میخ ۰۰:۱۷
آلیاژ حافظه دار ۰۰:۱۷
فرم دهی سرد ۰۲:۲۹
۵ سال پیش
انواع تیغه های برش ۰۰:۰۷
خط تولید سیم بوکسل ۰۰:۱۷
جوشکاری زیر پودری ۰۰:۱۵
فرآیند پرچ سرد ۰۰:۱۹
پرس هیدرولیکی 360 درجه ۰۰:۱۰
جعبه ابزاری جالب ۰۰:۱۱
فرآیند پرچ هیدرولیکی ۰۰:۲۵
کیفیت در ساخت قطعات ۰۰:۰۷
فرفره مکعبی کوچک ۰۰:۲۵
خط تولید زنجیر ۰۰:۱۷
پیچ و مهره ۰۴:۲۲
۶ سال پیش