صفربوک

صفربوک

کنسرت سید کریم 1 ۰۳:۳۹
جوک های سدکریم ۰۵:۱۷
Arash Sobhani - kiosk - Morteza ۰۴:۲۰
آموزش کاردستی کاغذی 2 ۰۷:۰۷
Et Si Tu N'Existais Pas - Instrumental ۰۳:۵۸
آموزش ساخت لامپ LED ۰۵:۵۱
ABBA - Happy New Year ۰۴:۳۴
۸ ماه پیش
Charlie Chaplin Modern Times ۰۲:۲۸
آموزش ریاضیات (کسر) ۱۴:۱۲
آموزش ریاضیات (جذر) ۰۶:۲۴
آموزش تردستی 1 ۰۴:۰۸
۱۱ ماه پیش
آموزش ساخت کاردستی ۰۱:۴۵
آهنگ B.B. King_the thrill is gone ۱۱:۰۶