Skip to main content
Born of Darkness(زاده ی تاریکی)

Born of Darkness(زاده ی تاریکی)

هــــر کس گفته هــــر دخــــتــــــــری نیاز به مــــــــرد داره چـــــــرت گفته مـــــن خودم یه پا مــــــــردم... واسه من تیپ لــــــ-_-ـــــش نیا من خودم از همه لـــــــ-_-ـــــش ترم...فاز جنــــــU_Uـــگ داری اینو بدون من خودم یه پا لــــ^_~ــشگرم...تو اوج شکست میخندم من پرنسس دردم =) =)

ت
00:02
ت توسط |agi|-
۱۰ ماه پیش

$هـَمیشِهـ$
00:06
$هـَمیشِهـ$ توسط MADARA
۱۰ ماه پیش

اتش دزد
00:00
اتش دزد توسط Hataro
۱۱ ماه پیش

دوستان لطفا :
00:02
دوستان لطفا : توسط erfan
پارسال

چالش bellka8181
03:55
چالش bellka8181 توسط yui
پارسال