Skip to main content
Born of Darkness(زاده ی تاریکی)

Born of Darkness(زاده ی تاریکی)

هــــر کس گفته هــــر دخــــتــــــــری نیاز به مــــــــرد داره چـــــــرت گفته مـــــن خودم یه پا مــــــــردم... واسه من تیپ لــــــ-_-ـــــش نیا من خودم از همه لـــــــ-_-ـــــش ترم...فاز جنــــــU_Uـــگ داری اینو بدون من خودم یه پا لــــ^_~ــشگرم...تو اوج شکست میخندم من پرنسس دردم =) =)

$هـَمیشِهـ$
00:06
$هـَمیشِهـ$ توسط MADARA
پارسال

اتش دزد
00:00
اتش دزد توسط Hataro
پارسال

انتحاری :))))
01:00
انتحاری :)))) توسط "nanami"
۲ سال پیش

دوستان لطفا :
00:02
دوستان لطفا : توسط erfan
۲ سال پیش

به سلامتی ملخ.....
00:03
به سلامتی ملخ..... توسط *Sama*
۲ سال پیش