آموزش 13 star ccm (آموزش نصب استار 13) ۰۳:۲۴
۲,۶۰۶ بازدید ۲ سال پیش
آموزش نصب Siemens Star CCM+ 12 ۰۲:۳۸
۱,۹۳۴ بازدید ۳ سال پیش