سیویل 2

سیویل 2

آموزش آنالیز بها ۱۳:۵۹
طراحی سوله در ایتبس ۰۶:۱۲
آموزش استاتیک ۱۶:۰۴
آموزش رویت سازه ۳۰:۲۸
آموزش رویت ۰۹:۲۰
۱۰ ماه پیش
رسم خط در اتوکد 2020 ۰۹:۵۰
آموزش ایتبس - 80 ۰۴:۴۸
آموزش ایتبس - 79 ۰۲:۳۹
آموزش ایتبس - 78 ۰۱:۵۹
آموزش ایتبس - 77 ۰۳:۱۵
آموزش ایتبس - 76 ۰۲:۱۳
آموزش ایتبس - 75 ۰۵:۲۳
آموزش ایتبس - 74 ۰۵:۳۷
آموزش ایتبس - 73 ۰۲:۵۴
آموزش ایتبس - 72 ۰۴:۲۹
آموزش ایتبس - 71 ۰۳:۴۵
آموزش ایتبس - 70 ۰۴:۱۶
آموزش ایتبس - 69 ۰۳:۴۵
آموزش ایتبس - 68 ۰۵:۱۹
آموزش ایتبس - 67 ۰۵:۰۸
آموزش ایتبس - 66 ۰۴:۴۳
آموزش ایتبس - 65 ۰۳:۳۱
آموزش ایتبس - 64 ۰۲:۴۱
آموزش ایتبس - 63 ۰۲:۵۰
آموزش ایتبس - 62 ۰۴:۳۹
آموزش ایتبس - 61 ۰۷:۳۴
آموزش ایتبس - 60 ۰۴:۳۵
آموزش ایتبس - 59 ۰۳:۲۷
آموزش ایتبس - 58 ۰۲:۳۷
آموزش ایتبس - 57 ۰۴:۳۴
آموزش ایتبس - 56 ۰۵:۴۷
آموزش ایتبس - 55 ۰۵:۵۳
آموزش ایتبس - 54 ۰۴:۰۸
آموزش ایتبس - 53 ۰۴:۳۶
آموزش ایتبس - 52 ۰۴:۱۲
آموزش ایتبس - 51 ۱۱:۳۶