صبا پروفیل

صبا پروفیل

چگونه شلف بسازیم؟ ۰۲:۱۹
خمکاری نبشی ۰۰:۰۷
۲ ماه پیش
نحوه ساخت زنجیر لنگر ۰۰:۵۸
ماشین ساخت زنجیر طلا ۰۰:۲۱
نحوه تولید میخ ۰۰:۱۷
ساخت مهره شطرنج فلزی ۰۰:۴۱
دستگاه تولید مته ۰۰:۱۰
جوشکاری با لیزر ۰۰:۱۱
توربین کوچک آب ۰۰:۰۷
مکانیزم دریل چکشی ۰۰:۱۸
نحوه تولید آویز لباس ۰۰:۱۲
تولید مکانیزه نان ۰۰:۲۸
جوشکاری زیرپودری ۰۰:۱۵
سخت کاری القایی ۰۰:۱۲
ماشین چاپ روی دیوار ۰۰:۱۲