Skip to main content
✓|:Ya$i_F@N 0f bTs:|✓

✓|:Ya$i_F@N 0f bTs:|✓

+تو ک میدونستی پس چرا گولشو خوردی؟ - خنگ بودم +این دلیل نمیشه -مجبور بودم +تو؟ هه مسخرست -عاشقش بودم +این منطقیه

Dope از bts ❤
04:17
Dope از bts ❤
۲ ماه پیش

...
00:01
...
۳ ماه پیش

?Can I?
00:01
?Can I?
۵ ماه پیش

ج چالش :*
00:01
ج چالش :*
۵ ماه پیش

:(
00:01
:(
۶ ماه پیش

دنبال شع
00:00
دنبال شع
۶ ماه پیش

اهم احم
00:01
اهم احم
۶ ماه پیش

شب خوش
00:03
شب خوش
۹ ماه پیش

همه اینجا
00:03
همه اینجا
۹ ماه پیش