بررسی زلزله با زبانی بسیار ساده ۲۸:۲۷
۳۰۹ بازدید ۳ ماه پیش
ریزش سقف - طراحی سقف را جدی بگیریم ۰۰:۴۷
طراحی تیرچه با استفاده از جدول نشریه 543 ۰۲:۲۵
طراحی سقف کامپوزیت ۰۹:۵۷
۱۰۱ بازدید ۷ ماه پیش
طراحی سقف عرشه فولادی ۱۴:۳۵
۹۰ بازدید ۷ ماه پیش
طراحی  کامل سقف عرشه فولادی ۱۴:۳۵
۹۳ بازدید ۷ ماه پیش
طراحی تیرچه پاشنه بتنی استاندارد ۱۱:۵۸
طراحی تیرچه استاندارد ۰۱:۲۵
۱۲۰ بازدید ۱۰ ماه پیش
طراحی سقف کامپوزیت با استفاده از ETABS2015 ۰۱:۳۴