دکتر شهریار حدادی جراح سینه
دکتر شهریار حدادی جراح سینه

دکتر شهریار حدادی جراح سینه

جراحی زیبایی بینی ۰۰:۵۰
۵۷ بازدید ۲۴ روز پیش
ابدومینوپلاستی و پال پشت ۰۰:۲۱
۷۶ بازدید ۲۴ روز پیش
جراحی پیکرتراشی ۰۳:۲۶
۶۱ بازدید ۲ ماه پیش
لیفت صورت بخش دوم ۰۹:۵۹
۸۸ بازدید ۳ ماه پیش
لیفت صورت بخش اول ۰۹:۵۴
۷۷ بازدید ۳ ماه پیش
پیشگیری از درگیری ریه ها به ویروس کرونا ۰۲:۲۶
جوانسازی صورت در خانم 78 ساله ۰۰:۵۸
۹۰ بازدید ۳ ماه پیش
لیفت اندوسکوپی پیشانی ۰۰:۱۴
۷۷ بازدید ۳ ماه پیش
شفط الدهون الفخذ ۰۰:۲۲
۲۸ بازدید ۵ ماه پیش
نتیجه حیویه الوجه ۰۰:۵۸
۴۷ بازدید ۵ ماه پیش
عملیه شد الوجه و العنق ۰۰:۲۲
۵۲ بازدید ۵ ماه پیش
نموذج من جراحه تجمیلیه الانف ۰۰:۲۸
۴۴ بازدید ۵ ماه پیش
لیفت صورت و گردن و تزریق چربی ۰۳:۵۸
۱۹۷ بازدید ۵ ماه پیش
لیفت اندوسکوپیک پیشانی و فیکساسیون ۰۲:۴۹
لیفت ابرو با اندوتاین ۰۰:۰۹
۶۹ بازدید ۵ ماه پیش
قبل و بعد از پروتز چانه ۰۰:۰۵
۳۵ بازدید ۵ ماه پیش
ژنیوپلاستی و ساکشن غبغب ۰۲:۱۲
۱۳۴ بازدید ۵ ماه پیش
ژنیوپلاستی و پال غبغب ۰۰:۱۰
۷۵ بازدید ۵ ماه پیش
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۲۴
۴۲ بازدید ۵ ماه پیش
لیفت اندوسکوپیک پیشانی با تزریق چربی ۰۰:۳۰
جراحی لیفت صورت ۰۱:۵۳
۱۶۸ بازدید ۸ ماه پیش
جراحی لیفت صورت و گردن ۰۰:۵۷
۱۰۰ بازدید ۸ ماه پیش
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۲۰
۶۰ بازدید ۸ ماه پیش
جراحی بینی ۰۰:۰۹
۱۱ بازدید ۸ ماه پیش
افتادگی پلک ۰۱:۲۴
۱۴۰ بازدید ۸ ماه پیش
جراحه الجفن ۰۰:۰۵
۱۷ بازدید ۹ ماه پیش
نمونه کار جراحی بینی ۰۰:۰۵
۵۱ بازدید ۱۱ ماه پیش
لیفت اندوسکوپیک پیشانی و رینوپلاستی ۰۰:۰۹
لیفت اندوسکوپی پیشانی ۰۰:۱۵
۸۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
لیفت اندوسکوپی پیشانی و اندوتاین ۰۱:۴۲
۱۱۱ بازدید ۱۱ ماه پیش
ژنیوپلاستی و ساکشن غبغب با پال ۰۲:۴۲
۲۶۵ بازدید ۱۱ ماه پیش
فیلم لیفت صورت ۰۲:۳۹
۲۱۳ بازدید پارسال
لیفت صورت و گردن ۰۰:۲۱
۲۳۸ بازدید پارسال
لیفت اندوسکوپیک پیشانی ۰۰:۲۱
۹۷ بازدید پارسال
لیفت اندوسکوپیک ابرو با اندوتاین ۰۰:۰۹
فیلم جوانسازی صورت ۰۲:۳۳
۹۲ بازدید پارسال
جوانسازی صورت خانم 78 ساله ۰۰:۵۸
۶۷ بازدید پارسال
جراحی پلک در خانم 67 ساله ۰۱:۱۵
۷۵ بازدید پارسال
جراحی بینی ثانویه ۰۱:۵۷
۵۲ بازدید پارسال
چگونگی انجام جراحی بینی ۰۲:۵۳
۱۰۳ بازدید پارسال
بلافاصله بعد از جراحی زیبایی پلک ۰۱:۲۳
فیلم پروتز سینه ۰۰:۲۶
۲۹۳ بازدید پارسال
جراحی زیبایی پلک ۰۲:۵۳
۱۵۲ بازدید پارسال
نمونه کار جراحی بینی ۰۰:۴۶
۹۶ بازدید پارسال
جراحی بینی دکتر حدادی ۰۲:۱۴
۲۲۷ بازدید پارسال
جوانسازی صورت ۰۳:۰۰
۳۲۸ بازدید پارسال
لیفت ابرو با اندوتاین ۰۱:۱۲
۲۰۱ بازدید پارسال
جراحی زیبایی سینه ۰۳:۱۱
۴۴۳ بازدید پارسال
لاغری با پال ۰۰:۲۱
۱۳۰ بازدید پارسال
ورزش برای آب کردن پهلوها ۰۰:۲۸
۱۱۸ بازدید پارسال
7 دلیل مهم چاق شدن ۰۰:۵۴
۱۲۱ بازدید پارسال
وثوق بالنفس ۰۰:۵۸
۵۲ بازدید پارسال
ممارسه الریاضه ۰۰:۱۵
۳۸ بازدید پارسال