دندانپزشکی دکتر شهریار جنانی - دکتر سروش برهانی

دندانپزشکی دکتر شهریار جنانی - دکتر سروش برهانی

نحوه صحیح استفاده از نخ دندان ۰۰:۳۳
۵۱ بازدید ۲۷ روز پیش
عوارض پوسیدگی دندان ۰۱:۰۰
۵۳ بازدید ۲۷ روز پیش
ایمپلنت دندان ۰۱:۲۲
۴۷ بازدید ۲۷ روز پیش
ایمپلنت تمام فک بالا ۰۱:۵۲
۴۶ بازدید ۲۷ روز پیش
مراحل عصب کشی دندان ۰۰:۵۹
۴۰ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم کامل ایمپلنت دندان فک بالا ۰۱:۵۲
از بین بردن فاصله بین دندان ۰۰:۵۱
۳۰ بازدید ۱ ماه پیش
فیلم ایمپلنت دندان یک بالا ۰۰:۵۹
۷۰ بازدید ۲ ماه پیش
ترمیم دندان ۰۰:۵۹
۵۳ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم جراحی کامل فک بالا ۰۱:۵۰
۴۴ بازدید ۲ ماه پیش
ارتودنسی چگونه انجام میشود؟ ۰۰:۵۶
۴۶ بازدید ۲ ماه پیش
نحوه مسواک زدن در دوران ارتودنسی ۰۰:۵۹
لمینت دندان ۰۰:۵۴
۵۴ بازدید ۲ ماه پیش
چگونه طول تاج دندان را افزایش میدهیم ۰۰:۵۷
ایمپلنت فول فک بالا ۰۰:۵۷
۷۱ بازدید ۳ ماه پیش
جراحی دندان نیش نهفته ۰۱:۳۷
۱۴۷ بازدید ۴ ماه پیش
برداشتن ضایعه دندانی ۰۱:۲۴
۸۲ بازدید ۴ ماه پیش
جراحی در آوردن دو دندان نیش نهفته ۰۰:۵۸
مراحل ایمپلنت دندان ۰۱:۴۴
۴۷ بازدید ۵ ماه پیش
دو عدد ایمپلنت جهت پروز متکی بر اوردنچر ۰۱:۵۴
جراحی درآوردن دندان نیش نهفته در کام ۰۱:۴۵
بلیچینگ دندان ۰۰:۴۶
۵۲ بازدید ۵ ماه پیش
جراحی ایمپلنت کل فک پایین ۰۱:۱۷
۶۸ بازدید ۵ ماه پیش
جراحی ایمپلنت فک بالا و پیوند استخوان ۰۲:۱۳
ایمپلنت فول فک بالا ۰۱:۳۷
۴۸ بازدید ۵ ماه پیش
ایمپلنت دندان دوم فک بالا ۰۲:۴۲
۵۶ بازدید ۵ ماه پیش
افزایش طول تاج لثه ۰۲:۵۰
۶۸ بازدید ۶ ماه پیش
ایمپلنت دندان ۰۰:۳۹
۱۱۳ بازدید ۶ ماه پیش
کشیدن و ایمپلنت همزمان دو دندان ۰۲:۴۸
جراحی افزایش طول تاج دندان ۰۱:۴۴
۸۹ بازدید ۶ ماه پیش
کشیدن و ایمپلنت همزمان دندان ۰۲:۴۸
۱۳۲ بازدید ۷ ماه پیش
ایمپلنت دندان ۰۰:۳۹
۵۷ بازدید ۷ ماه پیش
ایمپلنت دندان جلو ۰۳:۰۴
۸۹ بازدید ۷ ماه پیش
پروتز متکی بر ایمپلنت ۰۱:۴۸
۷۷ بازدید ۸ ماه پیش
ایمپلنت دندان ۰۱:۴۱
۹۴ بازدید ۸ ماه پیش
عصب کشی دندان ۰۰:۵۷
۱۰۹ بازدید ۸ ماه پیش
روکش های زیبایی دندان های قدامی ۰۱:۲۹
نحوه انتشار ویروس کرونا ۰۲:۱۷
۴۴ بازدید ۹ ماه پیش
کرونا ویروس ها کجا و چگونه عمل میکنند ۰۳:۱۹
فیشور سیلانت یا شیار پوش ۰۱:۰۰
۵۶ بازدید ۱۰ ماه پیش
درمان اورژانسی آنلاین ۰۰:۱۰
۴۰ بازدید ۱۰ ماه پیش
ما متولدان جنگیم باز هم می جنگیم ۰۱:۰۱
۳۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
پیشگیری از ویروس کرونا و ماندن در خانه ۰۰:۲۳
جراحی چند مدل از دندان عقل ۰۱:۱۴
۳۳ بازدید ۱۰ ماه پیش
ویروس کرونا ۰۰:۵۹
۸۱ بازدید ۱۰ ماه پیش
دندان درد ۰۱:۱۴
۷۶ بازدید ۱۰ ماه پیش
درمان ۸ واحد ونیر کامپوزیت ۰۰:۵۰
۶۰ بازدید ۱۰ ماه پیش
تخفیفات نوروزی ۰۱:۴۸
۶۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
آیا شما به جرمگیری دندان احتیاج دارید ؟ ۰۰:۲۷
ایمپلنت فول فک پایین ۰۰:۳۱
۷۸ بازدید ۱۱ ماه پیش
قرار دادن نخ زیر لثه برای قالب گیری ۰۱:۰۰