طوری نیست !
طوری نیست !

طوری نیست !

راسپوتین _ Rasputin ۰۴:۱۵
ASMR بسیار آرامش بخش ۱:۳۳:۴۴
َASMR با حبابی ۵۴:۴۴
۲۹ روز پیش
موسیقی متن Inception ۱:۰۱:۴۰
برکینگ بد _ Breaking Bad ۰۰:۴۴
آهنگ Foreign east love ۰۵:۴۳
میکس اکتیو _ Tolek Banan ۲۰:۲۷
آموزش VoxEdit قسمت هشتم ۰۸:۳۶
آموزش VoxEdit قسمت نهم ۰۸:۱۵
آموزش VoxEdit قسمت هفتم ۰۳:۱۵
آموزش VoxEdit قسمت ششم ۰۵:۱۶
آموزش VoxEdit قسمت پنجم ۰۴:۲۸
آموزش VoxEdit قسمت چهارم ۰۴:۰۸
آموزش VoxEdit قسمت سوم ۰۳:۵۹
آموزش VoxEdit قسمت دوم ۰۳:۵۹
آموزش VoxEdit قسمت اول ۰۳:۳۹
راسپوتین از گروه Boney M ۰۴:۱۸
راسپوتین _ Rasputin ۰۴:۵۵
ASMR آرامش در حضور دیگران ۱:۲۵:۵۷
ASMR خیلی قوی ۳۰:۱۱
۲ ماه پیش
ASMR بی کلام _ صدای 3 بعدی ۳:۲۱:۱۵
ASMR صابونی ۳:۰۱:۲۱
۲ ماه پیش