دکتر سمیه زمانی نیا دکتر پوست

دکتر سمیه زمانی نیا دکتر پوست

تزریق بوتاکس زیر بغل ۰۰:۱۱
نباید های پوستی ۰۰:۴۳
لیفت صورت با نخ ۰۰:۱۸
کاشت ابرو روی تاتو ۰۰:۰۶
هایفوتراپی ۰۰:۲۳
۱۱ ماه پیش
مزوتراپی موی سر ۰۰:۳۰
فیلر زیر چشم ۰۰:۰۶
روند جراحی پلک ۰۱:۳۰