فرشید  اکبری

فرشید اکبری

حرکاتی ساده برای تقویت عضلات پیری ۱۳:۳۵
۲ بازدید ۴۹ دقیقه پیش
نماینده شیطان و واکسن کرونا!؟ ۰۰:۳۳
۱۵ بازدید ۴ ساعت پیش
احساس مسئولیت در بسیج ۰۴:۵۸
۱۳ بازدید ۴ ساعت پیش
کاغذ بدهید، می خواهم چیزی بنویسم ۰۰:۱۴
۱۷ بازدید ۴ ساعت پیش
آخرین توصیه های آیت الله مصباح یزدی ۰۴:۴۸
قطره ای که اقیانوس می شود ۰۱:۲۴
۱۱ بازدید ۴ ساعت پیش
یک کلمه! دو کلمه! ۰۱:۵۹
۱۵ بازدید ۴ ساعت پیش
دیروز تندرو، امروز طلبکار ۰۳:۵۲
۱۲ بازدید ۴ ساعت پیش
لیچار ظریف ۰۵:۵۵
۲۱ بازدید ۴ ساعت پیش
این تله نیست داداش ۰۳:۴۷
۱۸ بازدید ۴ ساعت پیش
دیگر به چه زبانی باید می گفت؟ ۰۲:۲۶
۱۰ بازدید ۴ ساعت پیش
یا از تاریخ درس می گیریم ۰۲:۱۰
۱۷ بازدید ۴ ساعت پیش
آموزش فوق حرفه ای وضوی آنلاین ۰۰:۵۳
۱۱ بازدید ۴ ساعت پیش
حاج آقا تحویل بگیر ۰۱:۰۰
۱۶ بازدید ۴ ساعت پیش
میرزا کوچک خان ۰۱:۰۸
۱۰ بازدید ۴ ساعت پیش
تحریم ها می توانند بی اثر شوند، اما چطور؟ ۰۲:۰۸
حرکت اقتصاد کشور به دست دولت گرین کارتی ۰۰:۰۷
خودتان را با انقلاب هماهنگ کنید ۰۳:۰۶
۱۴ بازدید ۴ ساعت پیش
Yes ۰۰:۴۰
۱۵ بازدید ۴ ساعت پیش
کد اخلاق واکسن کرونا ۰۱:۰۰
۱۳ بازدید ۴ ساعت پیش
ویژگی های ائمه کفر در قرآن ۰۲:۱۶
۱۰ بازدید ۴ ساعت پیش
اولین پرواز RQ170 ایرانی ۰۱:۲۹
۱۶ بازدید ۴ ساعت پیش
نحوه تهیه سرکه انار ۰۱:۱۳
۱۸ بازدید ۴ ساعت پیش
ترامپ سند رو کرد ۰۱:۲۰
۱۱ بازدید ۴ ساعت پیش
دکتر سعید جلیلی ۰۱:۵۴
۱۱ بازدید ۴ ساعت پیش
رژه یگان ویژه حزب الله لبنان ۰۲:۱۶
۱۱ بازدید ۴ ساعت پیش
نماهنگ دعای هفتم صحیفه سجادیه ۰۴:۱۴
۱۷ بازدید ۴ ساعت پیش
وعده اشتغال دولت چه شد ۰۲:۳۵
۱۰ بازدید ۴ ساعت پیش
درمان فوری بدن درد ۰۱:۲۱
۱۷ بازدید ۴ ساعت پیش
واکنش مردم به افاضات جدید پرزیدنت جام ۰۳:۳۱
تمدن ایرانی ۰۱:۱۶
۱۲ بازدید ۴ ساعت پیش
کار ریشه ای فرهنگی ۰۲:۴۸
۱۶ بازدید ۴ ساعت پیش
رجعت ۰۰:۴۸
۱۴ بازدید ۴ ساعت پیش
علائم و نشانه های ظهور 1 ۰۰:۵۷
۱۱ بازدید ۴ ساعت پیش
علائم و نشانه های ظهور 2 ۰۰:۵۹
۱۹ بازدید ۴ ساعت پیش
علائم و نشانه های ظهور 3 ۰۰:۵۹
۲۶ بازدید ۴ ساعت پیش
علائم و نشانه های ظهور 4 ۰۱:۰۰
۱۵ بازدید ۴ ساعت پیش
علائم و نشانه های ظهور 5 ۰۰:۵۹
۱۱ بازدید ۴ ساعت پیش
علائم و نشانه های ظهور 6 ۰۱:۰۰
۱۵ بازدید ۴ ساعت پیش
علائم و نشانه های ظهور 7 ۰۰:۴۵
۱۱ بازدید ۴ ساعت پیش
چه شد که شرایط شهادت عزیزانمان فراهم شد ۰۰:۴۱
تهدید ها و پاسخ ها ۰۴:۲۷
۱۷ بازدید ۹ ساعت پیش
تنگه چزابه ۲۲:۰۴
۱۰ بازدید ۹ ساعت پیش
نگاهی بر پیشینه مذاکرات هسته ای ۰۵:۴۵
۲۲ بازدید ۹ ساعت پیش
اگر از اسرائیل انتقام نگیریم ۰۶:۰۰
۱۸ بازدید ۱۰ ساعت پیش
بی غیرتی سیاسی ۰۳:۵۰
۲۳ بازدید ۱۰ ساعت پیش
پیش شرط شیطان بزرگ برای پرزیدنت جام ۰۱:۰۵
سگ زرد برادر شغاله ۰۱:۱۰
۳۲ بازدید ۱۰ ساعت پیش
لاجرعه از غم ۰۱:۱۴
۱۷ بازدید ۱۰ ساعت پیش
ترور دوم شهید هسته ای!؟ ۰۲:۰۴
۵۷ بازدید دیروز