Skip to main content
feelplus

feelplus

هدف ما ترویج اندیشه مثبت گرایی و نشر عشق است وامید است با یاری شما عزیزان این هدف رواج یابد و شما هم در نشر آن سهیم باشید .سپاسگزارم در تلگرام و اینستاگرام با همین آدرس با ما همراه باشید feelplus@

تداوم
02:38
تداوم
۱۲ روز پیش

قانون جذب
08:57
قانون جذب
۱ ماه پیش

قانون جذب
00:56
قانون جذب
۱ ماه پیش

وابستگی
00:50
وابستگی
۱ ماه پیش
جذب ثروت
00:48
جذب ثروت
۱ ماه پیش

نشانه ی عشق
01:00
نشانه ی عشق
۱ ماه پیش
وایستگی
00:50
وایستگی
۱ ماه پیش

بی ایمانی
00:59
بی ایمانی
۲ ماه پیش

نقطه هدف
00:56
نقطه هدف
۲ ماه پیش

جذب ثروت
01:04
جذب ثروت
۷ ماه پیش

جذب عشق
01:01
جذب عشق
۷ ماه پیش