Skip to main content
feelplus

feelplus

هدف ما ترویج اندیشه مثبت گرایی و نشر عشق است وامید است با یاری شما عزیزان این هدف رواج یابد و شما هم در نشر آن سهیم باشید .سپاسگزارم در تلگرام و اینستاگرام با همین آدرس با ما همراه باشید feelplus@

قانون جذب
01:00
قانون جذب
۲۲ روز پیش

قانون جذب
01:06
قانون جذب
۱ ماه پیش

تداوم
02:38
تداوم
۳ ماه پیش

قانون جذب
08:57
قانون جذب
۴ ماه پیش

قانون جذب
00:56
قانون جذب
۴ ماه پیش

وابستگی
00:50
وابستگی
۵ ماه پیش

جذب ثروت
00:48
جذب ثروت
۵ ماه پیش
نشانه ی عشق
01:00
نشانه ی عشق
۵ ماه پیش

وایستگی
00:50
وایستگی
۵ ماه پیش
بی ایمانی
00:59
بی ایمانی
۵ ماه پیش

نقطه هدف
00:56
نقطه هدف
۵ ماه پیش

جذب ثروت
01:04
جذب ثروت
۱۰ ماه پیش
جذب عشق
01:01
جذب عشق
۱۰ ماه پیش

قانون جذب ۲۲
03:24
قانون جذب ۲۲
۱۱ ماه پیش