jazbplus

jazbplus

انگیزشی ۰۰:۴۷
۵۶ بازدید ۲۷ روز پیش
بازیکن برنده ۰۰:۵۶
۵۲ بازدید ۱ ماه پیش
شکست کرونا ۰۰:۵۹
۸۰ بازدید ۱ ماه پیش
قانون جذب ۰۰:۵۹
۸۰ بازدید ۲ ماه پیش
رونالدو ۰۰:۵۹
۴۸ بازدید ۲ ماه پیش
انگیزشی ۰۱:۰۰
۱۲۲ بازدید ۲ ماه پیش
قرار داد با خدا ۰۱:۰۰
۹۶ بازدید ۲ ماه پیش
انگیزشی ۰۰:۵۸
۵۹ بازدید ۲ ماه پیش
انگیزشی ۰۰:۴۹
۹۷ بازدید ۲ ماه پیش
مگه شک داری ؟ ۰۰:۵۹
۹۵ بازدید ۲ ماه پیش
شوخی هایی که جدی هستند ۰۰:۵۹
۸۲ بازدید ۳ ماه پیش
قانون جذب ۰۰:۵۳
۶۲ بازدید ۳ ماه پیش
چرا نمیشه ۰۱:۰۰
۶۰ بازدید ۳ ماه پیش
موشک آرزوها ۰۱:۰۰
۶۵ بازدید ۳ ماه پیش
وابستگی چیه ۰۱:۰۰
۶۴ بازدید ۳ ماه پیش
پاسخ به سوالات ۰۳:۰۸
۴۸ بازدید ۳ ماه پیش
با هم  دعا کنیم ۰۱:۰۰
۵۵ بازدید ۳ ماه پیش
قانون جذب ۰۰:۵۹
۳۶ بازدید ۳ ماه پیش
نیروی عشق ۰۲:۲۳
۴۰ بازدید ۳ ماه پیش
انگیزشی ۰۱:۰۰
۵۰ بازدید ۳ ماه پیش
کوری عاطفی ۰۰:۴۹
۸۳ بازدید ۳ ماه پیش
قسمت نبود ! ۰۰:۵۹
۱۰۴ بازدید ۳ ماه پیش
ایراد کار کجاست؟ ۰۱:۰۰
۷۱ بازدید ۳ ماه پیش
ذات مقدس ۰۱:۰۰
۱۱۰ بازدید ۳ ماه پیش
چیکار کنم عاشقم بشه ۰۰:۵۵
۵۵ بازدید ۳ ماه پیش
خدا بغلت کرده. ۰۱:۰۰
۱۰۲ بازدید ۳ ماه پیش
خدای عزیز دل ۰۱:۵۸
۵۳ بازدید ۴ ماه پیش
کوری عاطفی در زناشویی ۰۰:۴۹
۹۹ بازدید ۷ ماه پیش
افکار منفی ذهن ۰۱:۱۵
۱۲۲ بازدید ۸ ماه پیش
اپیزود 15 ۰۱:۲۲
۱۰۲ بازدید ۹ ماه پیش
قانون جذب ۰۲:۲۲
۱۲۰ بازدید پارسال
همه چی درست میشه ۰۲:۲۲
۲۶۳ بازدید پارسال
قانون جذب ۰۱:۰۶
۱۰۰ بازدید پارسال
ایمان و قانون جذب ۰۱:۰۰
۲۳۲ بازدید پارسال
آموزش قانون جذب ۰۱:۰۰
۱۹۰ بازدید پارسال
چطوری رابطه دلخواهم رو جذب کنم ؟ ۰۱:۰۰
دایره امن ذهن ۰۱:۲۹
۱۶۱ بازدید پارسال
همه چی دست خودته ۰۱:۳۶
۱۹۹ بازدید پارسال
عاشق چی هستی ؟ ۰۰:۵۴
۱۶۳ بازدید پارسال
گامهای موفقیت ۰۱:۰۰
۱۸۸ بازدید پارسال
تخفیف یلدایی ۰۰:۳۱
۷۱ بازدید پارسال
وابستگی عاطفی ۰۰:۵۹
۸۶ بازدید پارسال
دوره مغناطیس جذب ۰۷:۳۸
۴۱۶ بازدید پارسال
اصل تداوم ۰۲:۳۸
۱۱۹ بازدید پارسال
آیاشانس وجود دارد ؟ ۰۱:۵۹
۲۳۳ بازدید پارسال
احساس و ارتعاش قسمت اول ۰۳:۵۴
۱۰۱ بازدید پارسال
ارتعاش و احساس (قسمت اول) ۰۳:۵۴
۱۳۲ بازدید پارسال
اشتباهات زندگی قسمت سوم ۰۵:۳۵
۸۷ بازدید پارسال
اشتباهات زندگی قسمت دوم ۰۳:۲۱
۱۲۹ بازدید پارسال
اشتباهات زندگی قسمت اول ۰۳:۵۳
۱۴۷ بازدید پارسال
قانون جذب چیست؟ ۰۸:۵۷
۴۸۸ بازدید پارسال
قانون جذب ۰۰:۵۹
۶۷ بازدید پارسال
به هدفت پایبند باش ۰۱:۰۴
۱۲۲ بازدید پارسال
قانون جذب ۰۰:۵۶
۱۴۳ بازدید پارسال
قانون جذب ۰۰:۵۸
۱۹۸ بازدید پارسال
مهربانترین مهربانان ۰۱:۰۰
۱۰۲ بازدید پارسال
آهنربای ثروت ۰۰:۵۹
۹۱ بازدید پارسال
قربانی شرایط ۰۲:۰۰
۱۶۵ بازدید پارسال
قرار داد با خدا ۰۰:۵۹
۱۱۴ بازدید پارسال
وابستگی ۰۰:۵۰
۹۰ بازدید پارسال