Skip to main content
❄پسر یخی❄アイスボーイ❄(به دلیل آزمون ورودی کم میام)

❄پسر یخی❄アイスボーイ❄(به دلیل آزمون ورودی کم میام)

به دلیل آزمون ورودی کم میام انیمه در خواستی قبول نمیکنم شب بود من بیدار. در اتاقی تاریک با یک شمع دستی. داشتم به در قرمز رنگ اتاق نزدیک میشدم. که ناگهان چیزی شونه ام را گرفت. وقتی که به پشتم نگاه کردم مادرم را دیدم که میگفت برو بگیر بخواب فردا مدرسه داری

قشنگه ببینین
03:16
قشنگه ببینین
۱۰ روز پیش

با عرض پوزش
00:05
با عرض پوزش
۱۵ روز پیش

Attack on titan
03:06
Attack on titan
۲۱ روز پیش

توجه توجه
00:02
توجه توجه
۲۳ روز پیش

ببینین جالبه
02:40
ببینین جالبه
۲۴ روز پیش