دکتر بنفشه قریشی- جراح و متخصص زنان و زایمان
دکتر بنفشه قریشی- جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر بنفشه قریشی- جراح و متخصص زنان و زایمان

عمل جراحی پرینورافی ۰۰:۵۹
بیماری صرع در زنان ۰۱:۲۳
تولد دایان جون مبارک ۰۱:۲۳
سیکل قاعدگی دردناک ۰۲:۰۲
هفته هفتم بارداری ۰۰:۳۱
تولد دخترای قشنگم ۰۱:۱۷
فیلم زایمان طبیعی ۰۰:۵۹
فیلم زایمان طبیعی ۰۱:۰۰