ارسطو امینازاده
ارسطو امینازاده

ارسطو امینازاده

مشاور ارز دیجیتال - شبکه پیوت ۰۱:۰۰
مشاور ارز دیجیتال - Top loosers ۰۰:۴۷
۶۲ بازدید پارسال
مشاور ارز دیجیتال - Top gainer,Top looser ۰۱:۰۰
مشاور ارز دیجیتال - روند کلی بیتکوین ۰۰:۵۹
مشاور ارز دیجیتال - مدیریت حس طمع ۰۰:۵۱
مشاور ارز دیجیتال - شیب روند ۰۰:۵۵
۸۷ بازدید پارسال
مشاور ارز دیجیتال - حمایت و مقاومت ۰۰:۵۷
مدرس ارز دیجیتال - روند قیمت ۰۰:۵۷
۶۰ بازدید پارسال
مدرس ارز دیجیتال - الگوهای برگشتی ۰۰:۵۴
مدرس ارز دیجیتال - ونزوئلا ۰۰:۵۸
۷۹ بازدید پارسال
مدرس ارز دیجیتال - پول فیات ۰۰:۴۹
۶۳ بازدید پارسال
مدرس ارز دیجیتال - بروز رسانی TRADING VIEW ۰۰:۵۷
مدرس ارز دیجیتال - API ۰۰:۵۳
۶۹ بازدید پارسال
مدرس ارز دیجیتال - پلتفرم BITS GAP ۰۰:۵۳
مدرس ارز دیجیتال - اهمیت استاپ لاس ۰۰:۵۲
مدرس ارز دیجیتال - رده بندی صرافی ها ۰۰:۵۳
ارز رمز نگاری شده - نگهداری بیتکوین ۰۰:۵۴
ارز رمز نگاری شده - سایت تریدینگ ویو ۰۰:۵۶
ارز رمز نگاری شده - خرید ارز رمزها ۰۰:۵۲
آدرسهای بدون استفاده بیت کوین ۰۱:۰۱
اهمیت آدرس در انتقال ۰۰:۴۹
۶۶ بازدید پارسال
انتقال بیت کوین بدون اینترنت ۰۱:۰۰
راهکاری برای سفر ۰۰:۵۶
۱۱۹ بازدید پارسال
ارز دیجیتال - قیمت بیت کوین در ATM ۰۰:۵۷
ارز دیجیتال - کیف پول ارزهای خصوصی ۰۱:۰۵
ارز دیجیتال - ارز رمزهای خصوصی ۰۰:۵۹
ارز دیجیتال - تنوع ارز رمزها ۰۰:۵۴
۵۷ بازدید پارسال
ارز دیجیتال-لیبرا ۰۰:۵۶
۶۹ بازدید پارسال
رمز ارزها  - عدم توجه به تحلیل دیگران ۰۰:۵۹
رمز ارزها - برنامه ریزی برای ترید ۰۰:۵۴
رمز ارزها - مدیریت ریسک ۰۱:۰۲
۷۹ بازدید پارسال
رمز ارزها - مدیریت سرمایه ۰۰:۵۷
۷۹ بازدید پارسال
رمز ارزها - نکته ای درباره ترید ۰۱:۰۰
رمز ارزها - اهمیت تحلیل ۰۰:۵۴
۶۷ بازدید پارسال
رمز ارزها - روانشناسی بازار ۰۰:۵۵
۷۸ بازدید پارسال
رمز ارزها - اهمیت استراتژی معاملاتی ۰۰:۵۷
رمز ارزها - ترید پرسود ۰۰:۵۷
۹۰ بازدید پارسال
رمز ارزها - عملکرد عرضه های اولیه ۰۰:۵۷
توکن - شناسایی بهترین توکن ها ۰۱:۰۱
توکن - ایجاد توکن جدید ۰۱:۰۱
۸۹ بازدید پارسال
توکن - میزان موفقیت ارز رمزها ۰۱:۰۱
توکن - میزان ارز رمزهای موجود ۰۰:۵۹
توکن - سرمایه گذاری در توکن ها ۰۰:۵۸
توکن - نکته مهم درباره  Google Authenticator ۰۱:۰۴
توکن - فراموشی رمز صرافی ۰۱:۰۰
۶۶ بازدید پارسال
توکن - عبارات بازگردانی ۰۱:۰۱
۹۴ بازدید پارسال
توکن - اصطلاح فریز کردن ۰۰:۵۵
۷۱ بازدید پارسال
توکن - کیف پول ترون ۰۱:۰۵
۹۶ بازدید پارسال
ریپل - گرانترین دستگاه استخراج ۰۰:۵۶
ریپل - ارزانترین دستگاه استخراج ۰۰:۴۷