دکتر صفا صمد زاده
دکتر صفا صمد زاده

دکتر صفا صمد زاده

چسب بینی و علت آن ۰۰:۲۰
رینوپلاستی ۰۰:۱۵
۲ ماه پیش
جراحی اتوپلاستی ۰۰:۱۸
بلفاروپلاستی ۰۰:۲۹
عمل سپتوپلاستی ۰۰:۵۳
جراحی بینی کج ۰۰:۵۸
بلفاروپلاستی ۰۰:۵۲
سوت کشیدن گوش ۰۱:۰۰
مراقبت از گوش ۰۰:۵۸
کرونا ویروس ۰۱:۰۰
۸ ماه پیش
عطسه کردن ۰۰:۵۹
۸ ماه پیش
رو صحیح سرفه کردن ۰۰:۳۷
خونریزی بینی ۰۱:۰۰
۸ ماه پیش
جراحی سپتوپلاستی ۰۰:۵۴
عمل بینی مردانه ۰۰:۰۶
جراحی بینی ۰۰:۵۷
۸ ماه پیش
علت کم شنوایی ۰۰:۵۵
۱۱ ماه پیش
ژل پروفایلو ۰۱:۴۳
۱۱ ماه پیش
دلایل کم شنوایی کودکان ۰۲:۰۳
جراحی بازسازی صورت ۰۳:۳۱
از کرونا نترسید ۰۲:۱۷