دکتر صفا صمد زاده
دکتر صفا صمد زاده

دکتر صفا صمد زاده

جراحی زیبایی بینی ۰۰:۴۴
جراحی بینی گوشتی ۰۰:۴۵
سرگیجه ۰۰:۴۰
۲۱ روز پیش
گوش درد ۰۱:۰۰
۲۱ روز پیش
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۲۴
تزریق بوتاکس ۰۰:۳۷
۱ ماه پیش
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۲۱
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۱۳
جراحی زیبایی بینی ۰۰:۴۴
جراحی زیبایی بینی ۰۱:۱۹
چسب بینی و علت آن ۰۰:۲۰
رینوپلاستی ۰۰:۱۵
۵ ماه پیش
جراحی اتوپلاستی ۰۰:۱۸
بلفاروپلاستی ۰۰:۲۹
عمل سپتوپلاستی ۰۰:۵۳
جراحی بینی کج ۰۰:۵۸
بلفاروپلاستی ۰۰:۵۲
سوت کشیدن گوش ۰۱:۰۰
۱۰ ماه پیش
مراقبت از گوش ۰۰:۵۸
۱۱ ماه پیش
کرونا ویروس ۰۱:۰۰
۱۱ ماه پیش
عطسه کردن ۰۰:۵۹
۱۱ ماه پیش
رو صحیح سرفه کردن ۰۰:۳۷
خونریزی بینی ۰۱:۰۰
۱۱ ماه پیش
جراحی سپتوپلاستی ۰۰:۵۴
عمل بینی مردانه ۰۰:۰۶
جراحی بینی ۰۰:۵۷
۱۱ ماه پیش
علت کم شنوایی ۰۰:۵۵
ژل پروفایلو ۰۱:۴۳