Skip to main content
ali circle

ali circle

من سوپر علی سیرکل هستم قدرتمندترین در جهان و دنیای فیلم ها قدرت من گوی جادویی نامحدود صورتی و آبی هست همین طور ذهن ربانی و هفت بخش دیگر سفر در زمان و تلپورت و همه نوع قدرت هست