Skip to main content
رضا فعال

رضا فعال

هدف این کانال استفاده از آموزش اف لاین درس نوزادان برای دانشجویان پزشکی و مامایی و پرستاری و هر کسی که علاقه به این مباحث دارد