ارال شیمی

ارال شیمی

حفظ اصول بهداشتی سالن های پرورش قارچ ۰۲:۰۶
ضدعفونی کردن سورتینگ مرکبات ۰۲:۱۳
۸۰ بازدید ۱ ماه پیش
راه های پیشگیری از کرونا ۰۰:۵۷
۵۶ بازدید ۱ ماه پیش
ضدعفونی کننده استخر و جکوزی ۰۱:۳۱
۶۸ بازدید ۱ ماه پیش
محصولات جدید آماده به مصرف آرال شیمی ۰۰:۴۸
آفات و بیماری های  گلخانه ۰۱:۵۹
۷۷ بازدید ۱ ماه پیش
معرفی اجمالی محصولات ۰۱:۲۶
۴۹ بازدید ۱ ماه پیش
ضدعفونی حوضچه ماهی ۰۵:۲۵
۱۴۵ بازدید ۲ ماه پیش
محلول قارچ کش ضد باکتری ارگانیک ۰۴:۵۱
ضدعفونی سیستم های CIP ۰۱:۵۴
۹۱ بازدید ۳ ماه پیش
شستشوی رزین ها ۰۰:۳۳
۶۴ بازدید ۳ ماه پیش
نحوره استفاده از فوداسیب ۰۰:۴۵
۹۹ بازدید ۳ ماه پیش
ضدعفونی سالن های پرورش قارچ ۰۱:۰۷
۵۹ بازدید ۳ ماه پیش
ضدعفونی کردن و شستشوی cip , cop ۰۱:۲۴
۱۰۰ بازدید ۳ ماه پیش
محلول ضدعفونی کننده فوداسیب اکسیدین ۰۰:۵۹
ضدعفونی سطح و سطوح سرفوسیب ( اکسیدین) ۰۰:۵۸
شوینده قلیایی بدون کف ۰۰:۳۷
۷۷ بازدید ۴ ماه پیش
شوینده اسیدی بدون کف ۰۰:۴۲
۸۲ بازدید ۴ ماه پیش
ضدعفونی هتل با محلول فوداسیب ( اکسیدین ) ۰۱:۲۰