دکتر فرشته جلالپور
دکتر فرشته جلالپور

دکتر فرشته جلالپور

تزریق ژل لب ۰۰:۳۹
۹ روز پیش
کاشت ابرو با موی سفید ۰۰:۴۲
تاثیر ژل لب در زیبایی ۰۰:۲۳
تزریق ژل لب ۰۰:۳۹
۹ روز پیش
فرم دهی طبیعی صورت ۰۲:۰۷
کاشت ابرو ۰۰:۴۰
۹ روز پیش
کاشت مو آقایان ۰۰:۳۲
تزریق ژل لب ۰۰:۴۲
۹ روز پیش
تزریق ژل لب ۰۰:۲۰
۹ روز پیش
لیفت بینی با نخ ۰۰:۴۵
تزریق چربی صورت ۰۰:۱۴
کاشت ابروی دائمی ۰۰:۲۳
تخلیه ژل پاژ ۰۰:۳۵
تزریق ژل لب روسی ۰۱:۵۷
کاشت ابروی طبیعی ۰۰:۱۷
کاشت دائمی ابرو ۰۲:۱۲