دکتر فرشته جلالپور
دکتر فرشته جلالپور

دکتر فرشته جلالپور

نمونه قبل و بعد کاشت ابرو روی تاتوی قبلی ۰۰:۲۸
نمونه قبل و بعد از کاشت ابرو روی تاتو ۰۰:۲۵
معجزه کاشت ابرو روی تتو ۰۰:۱۸
۳۰ بازدید ۱۲ روز پیش
لیفت با نخ اپتوس ۰۲:۰۵
۲۱ بازدید ۱۲ روز پیش
کاشت ابروی هالیوودی ۰۰:۳۲
۲۹ بازدید ۱۲ روز پیش
کاشت ابروی دائمی ۰۰:۲۶
۲۹ بازدید ۱۲ روز پیش
کاشت ابرو روی تتو ۰۰:۲۲
۲۴ بازدید ۱۲ روز پیش
کاشت ابرو در آقایان ۰۰:۵۶
۲۲ بازدید ۱۲ روز پیش
کاشت ابرو برای افراد با موهای سفید ۰۰:۴۶
قبل و بعد از کاشت ابرو روی تتو ۰۰:۲۳
۲۴ بازدید ۱۲ روز پیش
تزریق ژل نورامیس (Neuramis) یک سی سی ۰۰:۲۸
۲۰ بازدید ۱۲ روز پیش
تزریق چربی بعد از یکماه ۰۰:۳۳
۲۷ بازدید ۱۲ روز پیش
نمونه قبل و بعد کاشت ابروی پهن ۰۰:۱۰
۶۷ بازدید ۱ ماه پیش
لیفت صورت با نخ ۰۱:۵۰
۱۰۲ بازدید ۱ ماه پیش
کاشت ابروی طبیعی بدون درد ۰۰:۲۲
۴۰ بازدید ۱ ماه پیش
کاشت ابروی دائمی در یک جلسه ۰۰:۴۹
۴۹ بازدید ۱ ماه پیش
ریزش موی سکه ای ۰۰:۵۶
۵۱ بازدید ۱ ماه پیش
درمان تیرگی اطراف چشم با مزوتراپی ۰۰:۲۲
تغییر دادن مدل ابروها به کمک کاشت ابرو ۰۰:۴۷
تزریق چربی پشت دست ۰۰:۵۸
۵۹ بازدید ۱ ماه پیش
ترمیم ابرو ۰۰:۴۷
۶۱ بازدید ۱ ماه پیش
ترریق یک سی سی ژل لب الیاکسین ۰۰:۵۱
۱۴۹ بازدید ۱ ماه پیش
توصیه های مهم برای تزریق ژل لب ۰۰:۳۰
۴۱ بازدید ۳ ماه پیش
کاشت ریش و سبیل ۰۰:۵۳
۴۵ بازدید ۳ ماه پیش
رضایت کاشت مو توسط دکتر فرشته جلالپور ۰۲:۲۶
فیلم کاشت ابرو دائمی دکتر فرشته جلالپور ۰۳:۲۷
رضایت از کاشت ابرو دکتر فرشته جلالپور ۰۱:۵۰
لیرر موهای زائد توسط دکتر فرشته جلالپور ۰۱:۱۲
تزریق ژل لب دکتر فرشته جلالپور ۰۱:۴۶
۴۰ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم تزریق ژل خط اندوه ۰۰:۳۰
۵۳ بازدید ۳ ماه پیش
تزریق ژل لب ۰۱:۰۹
۹۹ بازدید ۴ ماه پیش
لیفت غبغب ۰۰:۳۵
۸۴ بازدید ۴ ماه پیش
فیلم تزریق ژل به  خط لبخند ۰۰:۴۰
۶۴ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم کاشت ابرو هالیوودی ۰۰:۵۵
۸۴ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم نمونه قبل و بعد کاشت ابرو ۰۰:۲۱
۷۱ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم نکات مهم تزریق ژل به لب ۰۰:۴۶
۶۷ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم لیفت صورت با نخ ۰۱:۴۸
۱۴۹ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم  تزریق چربی به صورت ۰۰:۴۸
۵۷ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم نمونه واقعی کاشت ابرو ۰۱:۴۳
۱۲۰ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم کاشت ابرو دکتر فرشته جلالپور ۰۰:۴۷
فیلم تزریق ژل لب دکتر فرشته جلال پور ۰۰:۲۰
فیلم تزریق طبیعی ژل لب آقایان ۰۰:۱۲
۱۱۶ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم نمونه کاشت ابرو ۰۰:۲۸
۴۴ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم هایفوتراپی چیست؟ ۰۰:۵۵
۶۳ بازدید ۶ ماه پیش
تزریق ژل لب ۰۰:۱۲
۹۱ بازدید ۶ ماه پیش
فیلم لیفت صورت با نخ سلوهت ۰۰:۱۵
۹۳ بازدید ۷ ماه پیش
لیفت صورت با نخ سلوهت ۰۰:۲۶
۹۶ بازدید ۷ ماه پیش
فیلم تزریق چربی دکتر فرشته جلال پور ۰۰:۰۷