Marcopacs

Marcopacs

بدن شما از کجا می‌فهمد که سیر شده‌اید؟ ۰۴:۲۴
خطر اشعه پزشکی بر بدن انسان ۰۵:۰۳
۴۲ بازدید ۹ روز پیش
شنیدن چگونه اتفاق می افتد؟ ۰۴:۱۶
۴۶,۱۰۵ بازدید ۲۴ روز پیش
چگونه کار می‌کند PET اسکن ۰۳:۵۲
۸,۴۶۴ بازدید ۱ ماه پیش
پرتو ایکس چگونه داخل بدن را می‌بیند؟ ۰۴:۳۸
اگر برنامه نویس ها نبودند دنیا چگونه بود؟ ۰۱:۰۰
ام آر آی چیست و چگونه انجام می شود؟ ۰۳:۰۷
۴,۵۲۱ بازدید ۱ ماه پیش
تشخیص و گزارش‌نویسی تصاویر پزشکی ۰۱:۲۹
داستان گفتگو با کامپیوتر ۰۱:۰۰
۴۵ بازدید ۱ ماه پیش
سفر 22 روزه کرونا در بدن ۰۴:۰۰
۵۶ بازدید ۱ ماه پیش
حالا چطوری کرونا نگیریم؟ ۰۰:۳۹
۸۱ بازدید ۱ ماه پیش
چگونه از ماسک استفاده کنیم؟ ۰۲:۲۲
۶۰ بازدید ۱ ماه پیش
ویروس کرونا چیست؟ ۰۶:۲۷
۶,۳۵۵ بازدید ۱ ماه پیش