درمانگاه سهامی

درمانگاه سهامی

کسب  تندیس  برند موفق ۰۱:۰۰
اختلال دریچه میترال ۰۱:۱۸
هلیکوباکتر پیلوری ۰۰:۲۴
علایم کرونا در موج سوم ۰۰:۵۳
تغذیه سالم ۰۰:۳۰
۱۰ ماه پیش
پیشگیری از کرونا ۰۰:۲۹
پادکست دکتر رشیدی ۰۳:۵۶
لاغری با RF در شیراز ۰۰:۳۳