درمانگاه سهامی

درمانگاه سهامی

کسب  تندیس  برند موفق ۰۱:۰۰
۵۱ بازدید ۲۰ روز پیش
بخش تزریقات کودکان در کلینیک سهامی ۰۰:۴۲
بخش آزمایشگاه درمانگاه سهامی ۰۱:۳۰
۶۱ بازدید ۲۰ روز پیش
بخش تزریقات کودکان  درمانگاه سهامی ۰۱:۰۴
اختلال دریچه میترال ۰۱:۱۸
۶۰ بازدید ۱ ماه پیش
دندانپزشکی درمانگاه سهامی ۰۰:۳۴
۳۳ بازدید ۲ ماه پیش
کلینیک قلب درمانگاه سهامی ۰۰:۵۳
۵۱ بازدید ۲ ماه پیش
معرفی پیج اینستاگرام درمانگاه سهامی ۰۰:۴۹
هلیکوباکتر پیلوری ۰۰:۲۴
۳۴ بازدید ۲ ماه پیش
علایم کرونا در موج سوم ۰۰:۵۳
۴۱ بازدید ۲ ماه پیش
تغذیه سالم ۰۰:۳۰
۴۴ بازدید ۲ ماه پیش
اهمیت مصرف میوه و سبزیجات ۰۰:۳۵
۴۹ بازدید ۲ ماه پیش
پیشگیری از کرونا ۰۰:۲۹
۴۲ بازدید ۳ ماه پیش
پادکست دکتر رشیدی ۰۳:۵۶
۴۴ بازدید ۳ ماه پیش
فاطمه کوشکی کارشناس ارشد تغذیه ۰۰:۲۸
۶۰ بازدید ۳ ماه پیش
سندروم تخمدان پلی کیستیک ۰۳:۳۲
۵۵ بازدید ۳ ماه پیش
واحد روانشناسی درمانگاه سهامی ۰۰:۲۷
۴۰ بازدید ۳ ماه پیش
علایم آلرژی فصلی در کودکان ۰۲:۳۹
۳۹ بازدید ۳ ماه پیش
درمان بیش فعالی در شیراز ۰۲:۳۹
۵۲ بازدید ۳ ماه پیش
لاغری با RF در شیراز ۰۰:۳۳
۵۷ بازدید ۳ ماه پیش
بخش بینایی سنجی درمانگاه سهامی ۰۱:۳۶
۲۶ بازدید ۳ ماه پیش
تغذیه کودکان ۰۱:۵۴
۴۴ بازدید ۳ ماه پیش
بخش کودکان درمانگاه سهامی ۰۱:۳۰
۵۴ بازدید ۳ ماه پیش
بخش روانشناسی درمانگاه سهامی ۰۱:۰۱
۴۸ بازدید ۳ ماه پیش
مشاوره روانشاسی ۰۱:۰۱
۴۳ بازدید ۴ ماه پیش
کلینیک تغذیه در شیراز ۰۰:۲۸
۴۹ بازدید ۴ ماه پیش
بیماریهای مادر زادی قلبی ۰۰:۵۳
۲۵ بازدید ۴ ماه پیش
درمانگاه خیریه سهامی ۰۳:۲۷
۵۰ بازدید ۴ ماه پیش
درمانگاه اطفال در شیراز ۰۰:۳۷
۵۲ بازدید ۴ ماه پیش
معرفی دندانپزشکی درمانگاه سهامی ۰۰:۳۶
مشاوره تغذیه در شیراز ۰۱:۱۵
۸۰ بازدید ۵ ماه پیش