اسم این رو هم اگه میدونید بگید. ۰۰:۵۸
۱۵۵ بازدید ۱۲ روز پیش
و اسم این یکی سریال رو میدونید؟ ۰۰:۵۹
۱۲۱ بازدید ۱۲ روز پیش
اسم این سریال رو کسی میدونه؟ ۰۱:۱۴
۱۲۹ بازدید ۱۲ روز پیش
داداش راحت باش ماسک هم بخور. ۰۰:۰۶
۶۴ بازدید ۱۳ روز پیش
وی.تهیونگ.بی تی اس. ۰۰:۳۵
۷۰ بازدید ۱۳ روز پیش
جیمین اینجا.جیمین اونجا.جیمین همه جا. ۰۰:۲۵
من و مشکلات زندگی فقط آخرش. ۰۰:۲۰
۸۳ بازدید ۱۵ روز پیش
دپ.درک کنین لطفا شکست درسی خوردم. ۰۰:۱۷
۵۲ بازدید ۱۵ روز پیش
به افتخار اینکه امتحانم رو گند زدم. ۰۰:۱۰
فکر کردم زلزله اومده.حتما ببینید. ۰۰:۲۰
خیلی خوشگله آهنگش.کسی اسم آهنگش رو میدونه؟ ۰۰:۲۳
داداش مگه کوری؟شاخام در اومد. ۰۰:۱۲
۱۳۴ بازدید ۱۷ روز پیش
این رفیق منه.صد در صد. ۰۰:۱۱
۱۶۹ بازدید ۱۷ روز پیش
این دقیقا منم در برابر مشکلات زندگی. ۰۰:۱۲
نصف شبی همه جور فازی گرفتم.تیکه دخترونه. ۰۰:۱۵
میکس تهیونگ.وی.ببینید.لاو. ۰۰:۱۰
۵۸ بازدید ۱۷ روز پیش
شوگا.خفن.ببینید.توصیه می شود. ۰۰:۱۰
۷۸ بازدید ۱۷ روز پیش
وی.خفن.ببینید. ۰۰:۲۳
۵۱ بازدید ۱۷ روز پیش
کوکی به جای شوگا خوند.الهی. ۰۰:۱۴
۸۱ بازدید ۱۷ روز پیش
کوکی مهربون.الهی. ۰۰:۲۰
۷۴ بازدید ۱۷ روز پیش
میکس.خفن.وی.ببینید. ۰۰:۲۳
۷۳ بازدید ۱۷ روز پیش
حرکات خفن وی.از دست ندید.لاو. ۰۰:۱۳
۴۲ بازدید ۱۷ روز پیش
شوگا.از دستش ندید.خفن.لاو. ۰۰:۲۱
۵۷ بازدید ۱۷ روز پیش
آرام.از دستش ندید.لاو.خفن. ۰۰:۱۰
۵۰ بازدید ۱۷ روز پیش
کوکی بیشتر اوقات شروع میکنه.جیگر. ۰۰:۲۷
شاخ هام در اومد دیدمش.فقط آخرش خخخ ۰۰:۲۵
۱۷۴ بازدید ۱۹ روز پیش
میکس خفن جین. ۰۰:۰۹
۱۸ بازدید ۱۹ روز پیش
میکس خفن جیمین.دوست دارم این میکس رو. ۰۰:۱۲
میکس خفن کوکی.دوسش دارم. ۰۰:۱۶
۴۴ بازدید ۱۹ روز پیش
اکسو#برای اکسو لاورا#خودمم هستم# ۰۰:۱۸
۹۳ بازدید ۲۰ روز پیش
تاعو#عضو سابق اکسو# ۰۰:۱۷
۳۹ بازدید ۲۰ روز پیش
تهیون.عضوی از تی اکس تی. ۰۰:۲۳
۵۰ بازدید ۲۰ روز پیش
تهیون#تی اکس تی# ۰۰:۲۲
۳۲ بازدید ۲۰ روز پیش
یونجون.تی اکس تی. ۰۰:۱۰
۱۸ بازدید ۲۰ روز پیش
یونجون#تی اکس تی ۰۰:۱۷
۶۴ بازدید ۲۰ روز پیش
زبون وی.کیوت ترین زبون دنیا. ۰۰:۳۸
۸۷ بازدید ۲۰ روز پیش
شعر.نودل.وی.کیوت. ۰۰:۱۲
۱۰۵ بازدید ۲۰ روز پیش
وقت هایی که شوگا درد داشت.آخی. ۰۰:۱۶
۹۲ بازدید ۲۰ روز پیش
حاج قاسم به دلیل سالروز شهادت ۰۰:۱۶
۳۷ بازدید ۲۱ روز پیش
جیهوپ#کیوت#خیلی جیهوپ کیوت هست ۰۰:۲۶
۷۴ بازدید ۲۱ روز پیش
واکنش کوکی به انگشت جیمین ۰۰:۱۱
۶۶ بازدید ۲۱ روز پیش