شیدا (شبکه یکپارچه درمان اعتیاد)

شیدا (شبکه یکپارچه درمان اعتیاد)

دوستی خاله خرسه ۰۰:۳۶
۳۸ بازدید ۳ ماه پیش
درمان چندوجهی اعتیاد ۰۰:۴۱
۴۰ بازدید ۳ ماه پیش
علائم اعتیاد به شیشه ۰۰:۴۳
۴۱ بازدید ۳ ماه پیش
معرفی دکتر امید فردین مهر ۰۱:۲۳
۱۱۰ بازدید ۴ ماه پیش
علائم و نشانه های اعتیاد ۰۴:۲۸
۹۳ بازدید ۴ ماه پیش
چگونه بیمار را وارد چرخه درمان کنیم ؟ ۰۱:۴۰
بهترین روش درمان اعتیاد چیست؟ ۰۷:۵۳
۱۱۰ بازدید ۴ ماه پیش