آژانس دیجیتال مارکتینگ تاس
آژانس دیجیتال مارکتینگ تاس

آژانس دیجیتال مارکتینگ تاس

آموزش اولیه کار با ترلو | آموزش ترلو ۱۳:۵۴
پرسونا مشتری چیست ؟ | تعریف کامل پرسونا ۰۵:۵۲
بیگ دیتا چیست | توضیح کامل و جامع بیگ دیتا ۰۴:۵۹
کیوورد استافینگ یا همان keyword stuffing چیست ۰۲:۳۸