mikhak pharma

mikhak pharma

خط تولید واکسن ۰۳:۰۷
فیلتر هپا ۰۳:۰۲
۷ روز پیش
خط تولید واکسن ۰۲:۰۴
تجهیزات آزمایشگاهی ۰۲:۰۴
دستگاه تولید ماسک ۰۲:۴۶