کمپانی ای جی

کمپانی ای جی

دستگاه قرص ساز خمیری ۰۰:۴۵
دستگاه لیبل زن تخت ۰۱:۱۲
دستگاه درب بند برقی ۰۰:۵۴
دستگاه پرکن مایعات ۰۱:۲۲
دستگاه اسلایسر برقی ۰۱:۰۵
دستگاه اسلایسر دستی ۰۰:۵۳
دستگاه اسلایسر خلالی ۰۱:۰۳
دستگاه  تصفیه روغن ۰۱:۱۴
دستگاه آسیاب 4.5 کیلویی ۰۰:۵۹
دستگاه آسیاب 1 کیلویی ۰۰:۳۵