دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

تزریق چربی ۰۰:۰۹
۹ روز پیش
مزوتراپی غبغب ۰۰:۱۴
مزوتراپی ابرو ۰۰:۱۹
فیلر لب روسی ۰۰:۲۳
۳ ماه پیش
فیلر بینی ۰۰:۰۸
۵ ماه پیش
مزوژل  هیر فیلر ۰۰:۱۵
مزوتراپی صورت ۰۰:۱۲
مزونیدلینگ ۰۰:۲۴
۵ ماه پیش
تزریق فیلر لب ۰۰:۱۵
مزوتراپی زیر چشم ۰۰:۱۵
تزریق بوتاکس ۰۰:۳۸
۷ ماه پیش
فیلر چانه ۰۰:۲۵
۷ ماه پیش
لیزر موهای زائد ۰۰:۱۱