ترفکتا دی‌آر‌تی؛ سوپراسپرت دنیای دوچرخه‌های الکتریکی
02:27