گزارش ویژه خبر شبکه ی جام جم از خودکفایی ایران در صنعت قطعه سازی توسط گروه تولیدی کروز
02:15