تیزر مبتکرانه "دست‌های عزیزانتان چه شکلی است؟"
۰۵:۰۵