ماده ای بسیار مقاوم که به علت وزن ناچیزش در آسمان معلق می‌ماند
۰۰:۳۷