ماسه رها شده در اتوبان حکیم موتورسوار را به زمین کوبید
۰۱:۴۹