آغاز رزمایش دریایی ۴۴ کشور در آب‌های پاکستان
02:01