بازیگر فیلم جنگ نفتکش‌ها از حادثه ناوچه کنارک می‌گوید
۰۲:۱۵