حرف‌های کودک کار که چشم حاضران در اختتامیه فیلم فجر را خیس کرد
00:58